Provozní řád

Provozní řád JK Exkalibur Veltěže

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách jezdecké školy vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1) Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.

2) Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

3) Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.

4) Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

B. VÝCVIK KONÍ, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

1. VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna, pastevní odchov) A POHYB OSOB

 • Chod výcviku řídí – cvičitel nebo osoba jí pověřená (dále jen trenér).
 • Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům kurzů, rekreačního ježdění. Hostům pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem trenéra.
 • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti ( prostor před statkem ).
 • Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra a respektovat jejich pokyny.
 • Zákaz vstupu se psy.         

2. PÉČE O KONĚ

 • Ke koním lze přistupovat jen se svolením trenéra (cvičitele, instruktora). Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 • Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí trenéra je přístup ke koním zakázán.
 • Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

3. JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH

 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.
 • Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.
 • Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).
 • Nepřítomnost na lekci je nutné omluvit 24 h předem. Pokud lekce není omluvena 24h předem, nebo není omluvena vůbec, musí účastník uhradit lekci v plné výši!
 • Účastník je povinen se na lekci dostavit včas. Nejlépe 5 minut před zahájením lekce.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat. Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře.
Skip to content