Mladí jezdci putovali s Pepou

V pátek 28. května se dvě desítky dětí z jezdecké školy a školičky při Jezdeckém klubu Exkalibur Veltěže zúčastnily první akce po rozvolnění vládních opatření – Putování s Pepou. Akce probíhala díky skvělé spolupráci s Obecním úřadem Černčice v krásném prostředí naučné stezky v místní oboře, kde bylo možné také využít krásně zpracovaných naučných tabulí. Mladí jezdci byli rozděleni do dvou skupin podle věku – první vyrazili po stezce značené modrými fáborky menší závodníci, za nimi se pak vydala starší děvčata, na která dohlížel velitel celé akce, všemi oblíbený poník Downland Panther zvaný Pepa. Na trase čekalo na účastníky mnoho úkolů z jezdeckého prostředí, ale vyzkoušeli si také poznávání rostlin, hledání živočichů ve skrývačkách a rébusech, třídění odpadů, nebo si připomněli, jak se chovat v přírodě. Na konci trasy na všechny čekal ukrytý poklad, ke kterému cestu odhalila šifrovaná zpráva, a také připravené ohniště, kde se všichni po namáhavém výkonu posilnili výbornými buřtíky. Všem malým jezdcům a jezdkyním se akce moc líbila, a jistě se již nyní těší na nějakou z dalších akcí, které pro ně v jezdeckém klubu připravují.

Mgr. Venuše Antoniszynová